تهران پروتئین

نکات جالب در مورد تاریخچه هات داگ

هات‌داگ

نکات جالب در مورد تاریخچه هات داگ پیچیده شده در بیکن، آغشته از پنیر، غوطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور در سس کچاپ یا فلفل قرمز؛ چاشنی هر چیزی می‌تواند باشد، اما هات‌داگ را دقیقاً می‌توان در ایالات متحده پیدا کرد. باوجود آنکه بیشتر مردم ممکن است که ندانند چه چیزی در آن وجود دارد، اما مطمئناً بخش مطلوبی از […]