تهران پروتئین

هنر بیات کردن استیک

هنر بیات کردن استیک

هنر بیات کردن استیک قبل از اینکه در مورد بیات کردن استیک حرف بزنیم لازم است کمی در مورد سن و افزایش سن صحبت کنیم. کمی افزایش سن به کسی صدمه نمی‌زند- مگر اینکه درباره‌ی زانوهایی صحبت کنیم که هنگام راه رفتن صدا می‌دهند و حافظه‌ای که روز به روز ضعیف‌تر می‌شود یا کمر دردی […]