تهران پروتئین

دستور پخت استیک پرایم ریب

استیک پرایم ریب

دستور پخت استیک پرایم ریب کباب دنده پرایم ریب یکی از خوشمزه‌ترین برش‌های گوشت است. هر کسی که عطر خواستنی و وسوسه‌انگیز این کباب به مشامش رسیده باشد، برای مزه کردن آن لحظه‌شماری می‌کند. کباب دنده پرایم ریب به عنوان پادشاه بی‌بدیل گوشت گاو شناخته می‌شود. برش این استیک از قسمت دنده گاو زده می‌شود. […]