تهران پروتئین

میزان کالری استیک چقدر است؟

استیک ریب ای

میزان کالری انواع استیک چقدر است؟ کالری استیک برای بسیاری از افراد که رژیم دارند ممکن است سئوال باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات تغذیه‌ای دقیق و درست در مورد میزان کالری گوشت‌های مختلف استیک به نتایج بسیار متفاوتی وجود دارد. برخی از منابع، کالری و چربی بسیار بیشتر از آنچه من در اینجا بیان شده را […]