تهران پروتئین

روش های نگهداری از مواد غذایی (بخش پنجم)

نگهداری از مواد غذایی (3)

شور انداختن میوه‌ها و سبزیجات میوه‌ها و سبزیجات تازه بعد از 24 ساعت در محلول آبکی نرم می‌شوند و به آهستگی فرآیند تخمیر-گندیدگی ترکیبی را شروع می‌کنند. افزودن نمک فعالیت میکروبی نامطلوب را متوقف می‌کند. اکثر سبزیجات و میوه‌های سبز را می‌توان با شور انداختن حفظ کرد. هنگامی که فرآیند شور انداختن را برای خیار […]